Zemné a výkopové práce

Zemné a výkopové práce

Prípravne zemne práce

Po oplotení staveniska odstránime všetky prekážky a zabezpečíme sociálne zariadenia. Následne prevedieme prieskum staveniska. Odoberiem ornicu a pripravíme si prístupovú cestu, prípadne inžinierske siete. Nasleduje vytýčenie staveniska.

Hlavné zemné práce

Spočívajú z vykopávok a prekopávok v zemine, kde záleží od výkopu či je potrebné paženie. Paženie sa volí podľa druhu horniny a hĺbky výkopu.

Doprava materiálu

Stavebné práce