Odvetrávané fasády - priemyselné objekty

Odvetrávaná fasáda výrazne prispieva k zlepšovaniu vnútornej klímy budovy, tlmí teplotné rozdiely v zime a v lete. Odvetrávaná medzera vytvára medzivrstvu, ktorá nie je vystavená priamemu slnečnému žiareniu, vetru ani dažďu. Medzipriestor prerušuje priamy kontakt s tepelnou izoláciou a vďaka tejto odvetrávanej medzere dokáže odvetrávaná fasáda lepšie odviesť vlhkosť z konštrukcie, predlžuje sa fázový posun, zbytočne sa nezvyšuje povrchová vlhkosť izolácie. Tým, že tepelnú izoláciu tieni ochranný plášť a je zabezpečené nepretržité prúdenie vzduchu medzi štítom a tepelnou izoláciou, možno oveľa lepšie narábať s vnútornou klímou. 

Funkcie odvetrávanej fasády 

  1. SLNKO – ochrana pred prehrievaním fasády slnečným žiarením 
  2. VIETOR – ochrana pred vetrom, ktorý v zimnom období ochladzuje konštrukciu rýchlejšie 
  3. DÁŽĎ – ochrana pred dažďom, ktorý zvyšuje povrchovú vhlkosť omietky z interiéru. Pri odvetrávanej fasáde je zabezpečené stále prúdenie vzduchu aj počas silných dažďov a izolácia nie je vystavená nadmernej vlhkosti, ktorá by znižovala jej tepelno-technické parametre 
  4. HLUK – lepšie akustické vlastnosti 
  5. TEPLO – pri správnom riešení kotvenia odvetrávanej fasády sa eliminujú tepelné mosty 
  6. OHEŇ – požiarna ochrana, ak nejde o drevo 
  7. KLÍMA – komfortná klíma v zime aj v lete